.

Dömle Övre Hammare

Industry Gallery

overhammare_1923_mod ovre_hammaren_eeax 030724_15.22_03
Ruin Saw / Sågen Kvarnen / Mill Bevrade Hus / Preserved Houses
030722_21.05_01 021010_16.21_02 mjoelnarstugan_1930
Arbetarbostaden / Manor House Mjölnarbostaden / Miller's House Mjölnarstugan / Miller's House