Bruket

Dömle Övre Hammare ligger i Nedre Ulleruds Socken, centralt i Värmlands Län. Dömle omfattade två hammare, Dömle Övre Hammare, grundad 1628 och Dömle Nedre Hammare grundad 1635. Bruksrörelsen i Dömle nådde sin höjdpunkt under början på 1870 talet, då Nedre och Övre Hammare tillsammans producerade 2000 skeppund (ca. 350 ton) stångjärn per år.

Övre Hammaren var en rätt så omfattande anläggning: år 1809 fanns förutom smedjan totalt 13 byggnader, fyra vattenhjul, två hammare, en enramars såg, två kvarnstenar, tre härdar, samt bostäder åt minst fyra familjer.

Vänster bild visar Dömles läge i Värmland, höger bild visar en rekonstruerad karta över Övre Hammaren. Byggnader som syns är stångjärnssmedja (#15), kvarnen (#16), sågen (#17), mjölnarbostaden (#5), arbetarbostaden (#6) samt ett antal bodbyggningar.

Stångjärnssmedja (#15)

Smedjan var belägen vid Dömle älvens västra sida. Enligt 1695 års hammarskattelängd hade den två hammare och producerade 600 skeppund (ca. 100 ton) st aring;ngjärn per år. Som mest producerade övre hammaren 1000 skeppund (ca.170 ton) stångjärn per år,  innan den lades ner under 1870 talet.

Vattenkvarn (#16)

Kvarnen bygges enligt brandförsäkringsdokumenten år 1809 på Dömleälven östra sida. Troligtvis har det funnits en kvarn på samma ställe långt tidigare. Kvarnrörelsen på Dömle sköttes av släkten Dybeck. Mjölnaren var ansvarig för många saker, bl.a. för transporten av stångjärnet. Vattenkvarenen var i drift ända tills 1928.

Bilden till höger är en akvarell av Elin Axelsson som visar kvarnen kort efter sin nedläggning.

Kvarnen vid Övre Hammaren, ca 1930. Akvarell av Elin Axelsson.

Vattensåg (#17)

Vattensågen bygges enligt brandförsäkringsdokumenten år 1809 på Dömleälven östra sida. Efter det att stångjärnssmedja lades ner, utökades sågdriftern, år 1885 producerades 1000 standards (motsvrande 40.000 stockar) på två ramar.

Mjölnarbostad (#5)

Mjölnarbostaden uppfördes 1809. Fram till början av 1900 talet bodde mjölnaren med sin familj i detta hus med ett rum och kök. Huset är ett av två bevarde hus.

Arbetarbostad (#6)

Arbetarbostaden byggdes 1800. Här bodde tre familjer i var sitt rum och kök. Huset är bevarat.

Järnbodar (#10, #11, #12)

Tre mindre bodar för tackjärn och stångjärn. Lägen ej helt säkert fastställda.

Kolhus (#13 #14, ej på kartan)

Två stora byggnader (ca. 20m x 10 m), som låg 85 m respektive 100 m ifrån de #5. Lägen ej helt säkert fastställda.

Bodar och Ladugårdar (#7 #8 #9)

Tre mindre byggnader. Lägen ej helt säkert fastställda.

Fler bilder