Historia

Innan början av årtonhundratalet är få detaljer av Dömle Övre Hammarens Bruksrörelse kända. Det som är känt rör mest ägarförhållanden. Med årtonhundratalets början finns det tillgång till bruksböcker, brandförsäkringar och vist kartmaterial. Bilden ovan är ur Erik Frenows "Beskrifning Öfwer Wäremeland", 1773, sid 692 som daterar Över Hammaren till tidigare än 1628.

1628
Mäster Sven, Kil grundar Övre Hammaren. Alla byggnader  anläggs på västra sidan  av Dömle älven.
1673
Lars Broman, Biskop i Karlstad äger Övre Hammaren.
1724
Jacob Roman köper Övre Hammaren.
1740
Carl Gustaf Löwenhjelm blir ägare till Dömle Övre Hammare.
1744
Carl Gustaf Löwenhjelm blir ägare även till Dömle Nedre Hammre. Fr.o.m. denna tid omfattar Dömle Bruk två hammare.
1796-1809
Enligt Brandförsäkringsbrevet byggs kvarn, mjölnarbostad, arbetarbostad smedja och såg nytt. Såg, mjölnarbostad och kvarn hamnar på Dömle älvens östra sida.
1884, ca.
Stångjärnssmedjan läggs ned. Kvarn och sågverksamheten fortsätter.
1910, ca.
Sågverksamheten läggs ned.
1919
Vid nedre hammarens fall byggs ett kraftverk.
1928
Kvarnverksamheten läggs ned och flyttas till en nybyggd elektrisk kvarn.
1931
Vistens vattennivå sänks. Fallet vid Övre Hammaren försvinner.