.

Blast furnace / Brogvikshyttan

030725_12.44_01.jpg

Borgvik, remainings after the blast furnace.

Borgvik, resterna efter hyttan och bessmerverket.