.

Sledgehammer / Stångjärnshammare

030725_13.35_02.jpg

Borgvik, sledgehammer.

Borgvik, stångjärnshammare.