Länkar

Länkar

Nycklar till Brukssamhället
Värmlands museums Sidor om Borgviks Bruk.

Jernkontoret
Svenska Stålindustrins webbplats. Innhåller bl.a. en sökbar bruksbildkatalog.

Bergshanteringen i Filipstads Bergslag
Informativa och mycket välgjorda sidor om bergshanteringen i Filipstads bergslag där Dömles tackjärn framställdes. Fina bilder.

Kulturarv Värmland.
Länksammling för Värmländsk kultur.

Dömle in memorium
David Fryxelius sidor om Dömle och Dömle Stiftsgård.

Värmlands Museum
Material och utställningar om bl.a. Långbans gruvby och Borgviks bruk.

Archälogie Online
Stor, sökbar site med länkar till arkeologiska sidor. Även mycket om järnets historia.

Värmlandsarkiv
Bruksarkiv, Brandförsäkringar, mycket hjälpsam personal.

Lantmäteriet
Digitala historiska kartor.

PovRay official site
PovRay Raytracer: information och download.

Svar
Brandförsäkringar på mikrofilm. Mycket hjälpsam personal.

Literatur

Hjalmar Furuskog, 1923. De Värmländska Järnbruken.

Ingalill Olsson, Nils Edeland, Erling Johansson 1995: Dömle - en kort beskrivning av dess industrihistoria.

Fridolf Sjökvist 1955: Bondgård  - herrgård - stiftsgård. Ur Karlstads stifts julbok.

Karl Nilsson Gunnarsby, 1975. Hammarsmedjorna i Dömle har givit utkomst åt många. Ur Värmladnsbyggden.

BloU et al. 1975. En bok om Nedre Ullerud.


Page last modified 07-02-08