Rekonstruktion

Rekonstruktion

Rekonstruktionens mål är att få en bild av Övre Hammaren när bruket var fullt fungerande någon gång under 1800-talets första hälft. Eftersom inget bildmaterial finns från denna tid, används ett flertal olika källor för rekonstruktionen. För generering av de rekonstruerade bilderna används PovRay som med hjälp av inmatade koordinater och matematiska formler rendrerar  bilder av bruket ur olika perspektiv.

Brandförsäkringsdokument

Under Nummer 7886 finns brandförsäkringsbrevet för Dömle Burk år 1809, innefattande Övre Hammaren bevarat. Dokumentet beskriver byggnaderna i stor detalj  (längd, höjd, bredd, fundament, antal fönster mm.) samt anger viss information om deras läge. 

Brandförsäkring 1809

Urdrag ur brandförsäkringen

No15. En Stångjärnssmedja i 61
alnars aftsånd från No. 5, är uppbyggd
år 1796 af groft furuved wirke be-
klädd och täckt med furubräde och i
godt stånd håller i Längd 28 i bredd
[...19 och i högd 6 alnar...]

Mätningar

Eftersom tomten än i dag uppvisar tydliga spår efterbruket, även där byggnaderna sen länge har rivits, kan de exakta lägen av vissa byggnader, Dömle älvens förlopp samt vattenfallets läge bestämmas. Mätningar används även för att modellera terrängen.

Äldre Bildmaterial

Det finns ett fåtal fotografier och målingar från 1900 talets början bevarad från Övre Hammre. Utöver detta finns historiska kartor från ca. 1800 samt 1880 talet tillgängliga.

Elin Axelsson: Övre Hammaren, ca. 1930

Akvarell av Elin Axelsson ca. 1930.

Karta Dömle 1883

Rekonstruktion av samma perspektiv. Mycket återstår...

Övre Hammaren, ca. 1910

Fotografi ca. 1910

Rekonstruktion

Rekonstruktion av samma fotografi. Att hitta rätt kamerap lacering är inte helt trivialt. Kvarnens placering stämmer inte riktigt.

Material från andra Bruk

För att utfroma byggnadsdetaljer kan beskrivningar och bildmaterial från andra bruk användas.

Nya Perspektiv

Rekonstruktionen innebär unika möjligheter. Så är det tex. möjligt att visa bruksområdet ur alla tänkbara perspektiv eller generar filmsekvenser.

Vy från lilla bron.

Vy norrifrån, ståendes på bron över  fördämmningen.  Vänster sida visar ungefär samma vy idag. Centralt i bilden syns resterna efter vattensågens stenfot.

Foto av ungefär samma vy


Fler bilder