Ruiner

Döle Ruiner så

Förutom de två bevarade byggnaderna - Mjölnarbostaden och Arbetarbostaden - finns många spår efter de rivna bruksbyggnaderna.

Mest iögonfallande är ruinen efter vattensågens fundament (se ovan) samt kvarnens fundament. Lämningarna efter stångjärnssmedjan är mindre tydliga, inte minst eftersom smedjan togs ur bruk på 1880 talet, medan sågen bedrevs till ca. 1910 och kvarnen lades ner så sent som 1928.

Hus 5 och 6

Arbetarbostaden och Mjölnabostaden. I förgrunden lämningar efter fördämningen. Vy från väster.

Ruin Kvarn

Ett hörn av kvarnens stenfot. Vy från söderifrån.

Smedje Platsen

Vy norrifrån på platsen där stångjärnssmedjan stod. Numera bebyggd med en mycket liten tvättstuga.

Smedjans Hörn

Rester av stångjärnssmedjans stenfot. Sydöstra hörnet.

Vy söderifrån Legend

Vy söderifrån från Forshaga Golfklubbs bro. Alla bilder tagna 2002-2003.

Fler bilder